UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

LEGAL

Informació d'interès

Integració dels riscos de sostenibilitat

Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. (a partir d’ara, la “Societat”) no integra, en aquests moments, els riscos de sostenibilitat ni té en consideració les principals incidències adverses al prestar el servei d’assessorament en matèria d’inversió ni en les recomanacions que se’n deriven.

No obstant, la Societat està treballant per a la integració dels riscos de sostenibilitat i les principals incidències adverses en aquesta matèria, modificant els procediments interns d’assessorament en matèria d’inversió.

La Societat es compromet a informar de les modificacions que es produeixin en aquest àmbit.