UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

EAF

Empresa d'Assessorament Financer

Empreses regulades i supervisades per la “Comisión Nacional del Mercado de Valores" (CNMV). Estan regulades per la Llei de Mercat de Valors, pel RD 217/2008 sobre el règim jurídic de les empreses, serveis d’inversió i per la Circular 10/2008 de la CNMV.

Les Empreses d’assessorament Financer (EAF) són persones físiques o jurídiques que presten serveis d’assessorament en matèria d’inversió, entesos com la realització de recomanacions personalitzades a clients sobre instruments financers i assessorament en matèries auxiliars com estructuració de capital, estratègia industrial i altres serveis relacionats amb fusions i adquisicions.

Les EAF neixen amb l’objectiu d’aprofundir en la l’especialització i professionalització de l’activitat d’assessorament. És una activitat compatible amb la de qualsevol banca privada però exclusiva pel que fa a l’assessorament, donat que no és possible ni la intermediació ni el dipòsit. Dues condicions que permeten desenvolupar l’activitat en un entorn de màxima transparència en el cobrament i procedència dels ingressos.