UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

DEFENSOR DEL CLIENTE

Universal Gestión Wealth Management posa a disposició dels seus clients i dels potencials clients:

Els Clients podran enviar les seves queixes i reclamacions al Departament d’Atenció al Client, funció que ha estat delegada en el Consejo General de Economistas de España – Economistas Asesores Financieros (EAF), enviant el formulari a:

Consejo General de Economistas – Economistas Asesores Financieros
C/ Nicasio Gallego,8; 28010 – Madrid.
Telèfon: 914 322 670
Correu electrònic: reclamaciones-eaf@economistas.org

El Departament d’Atenció al Client ha d’atendre i resoldre dites queixes i reclamacions en un termini màxim de dos mesos des de la seva presentació.

En el cas que els Clients minoristes no acceptin la resolució que la Societat ha donat a la seva queixa o reclamació, podran dirigir-se al Servicio de Reclamaciones de la CNMV utilitzant els formularis oficials corresponents que estan a la seva disposició a la pàgina www.cnmv.es o sol·licitant-los al Defensor del Client. Els Clients poden reclamar davant la CNMV o bé a través de l’enviament electrònic de la seva reclamació, o bé enviant el formulari dirigit al Servicio de Reclamaciones de la CNMV C/ Edison, 4 – 28006 Madrid. Així mateix, la CNMV posa a disposició dels Clients el telèfon d’atenció al inversor: 902 149 200.