UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

Davant d’uns mercats globals, dinàmics i un món canviant, l’assessorament de qualitat és una eina decisiva per garantir un servei professional i transparent.

AVÍS LEGAL

La pàgina Web i el domini www.universalgestioneaf.com són propietat d’UNIVERSAL GESTIÓN WEALTH MANAGEMENT EAF, S.L., societat unipersonal, amb domicili social a l’Avinguda Diagonal, número 601, planta 8a de Barcelona (08028), amb CIF B-66.523.911, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.822, Foli 41, Full 468553.

Com a Empresa d’Assessorament Financer (EAF), està sota la supervisió de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) i, per això, consta inscrita al registre administratiu de la CNMV amb el número 174.

Universal Gestión Wealth Management informa que disposa i té implantats òrgans i procediments adequats en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals i l’evitació del finançament del terrorisme d’acord amb la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, per el que s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010.

Per qualsevol consulta o proposta, contacti’ns al e-mail:

compliance@universalgestioneaf.com

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per l’USUARI es gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar a través del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis i, fins i tot, suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot plegat de forma unilateral i sense previ avís.

Els continguts d’aquesta Web tenen únicament finalitat informativa i no constitueixen una oferta de compra o venda, ni una sol·licitud de compra o venda, de qualsevol producte o servei, podent variar o ser cancel·lada sense previ avís.

La informació i els continguts d’aquesta Web mai tindran la consideració de recomanació o assessorament en matèria d’inversió d’acord amb la normativa del mercat de valors vigent (Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors), ni tampoc assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe. La informació continguda en aquesta Web es publica per al seu ús general i no té en compte objectius específics d’inversió, situació financera o necessitats particulars de qualsevol inversor, el qual haurà d’obtenir l’assessorament professional adequat i específic abans de decidir sobre qualsevol inversió.

Tota la informació financera que conté aquesta Web s’ha obtingut de fonts d’ús general. Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. no garanteix que la informació sigui exacta i completa, declinant qualsevol responsabilitat pels errors que pogués contenir dita informació.

Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. no garanteix un resultat concret i adverteix a l’usuari que els encerts en recomanacions passades no impliquen encerts en recomanacions futures, així com que les rendibilitats històriques o passades de les inversions no garanteixen rendibilitats o resultats futurs. S’informa expressament que qualsevol inversió en instruments financers comporta riscos que l’inversor ha de conèixer prèviament, incloent la pèrdua total de la inversió realitzada. Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. no assumeix cap responsabilitat pels errors que la informació subministrada pogués contenir, i en particular, no assumeix cap responsabilitat per qualsevol pèrdua patrimonial o perjudici (directe o indirecte) de qui faci ús de la informació d’aquesta Web. Qualsevol informació relativa a rendibilitats o resultats que figuri a la Web son una dada a tenir en compte, però no l’únic ni el més important, i es refereixen als períodes especificats en ella, advertint expressament que qualsevol xifra relativa a resultats o rendibilitats passades o rendiments històrics no són un indicador fidedigne de rendibilitats o resultats futurs. En cas de constar informació relativa a divises, s’adverteix expressament a l’usuari que haurà de considerar els possibles increments o disminucions del rendiment en funció de les fluctuacions monetàries. Qualsevol recomanació o previsió que es pogués realitzar, en cap cas serà un indicador fidedigne d’obtenció de rendibilitats futures.

La Web pot incorporar informes, comentaris, notes i opinions de tercers. Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. no accepta i, per tant, declina qualsevol responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, directes o indirectes, com a conseqüència de l’ús de dites informacions, publicacions o informes d’anàlisis de tercers. Així mateix, aquestes informacions no podran ser copiades, reproduïdes, distribuïdes, o publicades per cap usuari d’aquesta Web.

Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. disposa d’un Departament d’Atenció al Client que respondrà a qualsevol petició d’informació sobre el servei d’inversió que es presta, que atendrà qualsevol queixa o reclamació derivada de la relació amb els seus clients en l’àmbit de l’assessorament financer. Pot accedir a la informació detallada del referit Departament a l’enllaç habilitat a tal efecte en aquesta Web.

Qualsevol preu que figuri en aquesta Web sobre els serveis d’inversió que ofereix Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L., li seran d’aplicació els impostos legalment establerts. Les tarifes oficials aplicables a dits serveis figuren publicades en aquesta Web i a la CNMV.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font son de la nostra propietat o de tercers als que s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta Web, la seva revenda, així com la lesió dels Drets exposats en aquest condicionat, donarà lloc a l’exigibilitat de les responsabilitats civils i penals que d’acord amb la normativa espanyola corresponguin.

Qualsevol vincle a la Web d’Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. per tercers s’haurà de fer sempre a la seva pàgina principal o d’entrada, prèvia autorització escrita d’Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les que es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat son valors primordials d’Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recavar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recavem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats recavem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.
 1. RESPONSABLE: Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L., B66523911, Av. Diagonal, 601 8a planta 08028 Barcelona. Posem a la seva disposició un Delegat de Protecció de Dades que, no només s’encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades que es duen a terme a la nostra empresa, sinó  que, podrà atendre qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades. Les dades de contacte són: compliance@universalgestioneaf.com.
 2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de Contacte.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, fins i tot per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, WhatsApp, etc.), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al demanar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Un cop resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

Enviament de correus electrònics.

Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Curriculum Vitae (a partir d’ara, “CV”), les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per a participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per a participar en els nostres processos de selecció.

Conservació: Un cop contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

Per facilitar-nos dades personals cal una edat mínima de 14 anys o tenir capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades son necessàries per a gestionar les seves sol·licituds, per tant, si no ens els facilita, no podrem atendre’l correctament.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

 1. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES.

Les seves dades son confidencials i no es cediran a tercers, llevat d’imperatiu legal.

 1. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona les relacions contractuals generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
 • Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com exercir els seus Drets: A través d’un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat 1 RESPONSABLE), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i en relació a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’”Agencia de Protección de Datos” (www.agpd.es).

 1. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que hem adoptat totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals facilitades, de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

 1. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que per a que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers a través dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa s’exigeix la seva lectura, cada cop que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

D. RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Malgrat tot, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui continua i ininterrompuda.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que doni lloc a una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que son suficients per a excloure tot error i per tant, les accepta íntegra i expressament.

E. POLÍTICA DE COOKIES

En compliment del que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Universal Gestión Wealth Management EAF, S.L. informa l’usuari, en aquest secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador al accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer l’usuari.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de cookies:

 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que o bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el número d’usuaris i així realitzar la mesura i anàlisis estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de l’àrea restringida i la utilització de les seves diferents funcions.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general prèviament definides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com, per exemple, serien l’idioma o el tipus de navegador a través del qual es connecta al servei.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que, o bé tractades per aquesta web o per tercers, permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o al ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
 • Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si és el cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presti el servei sol·licitat. Aquest tipus de cookies emmagatzemen informació del comportament dels visitants obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar avisos publicitaris en funció d’aquest perfil.

Desactivar les cookies.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador.

A la majoria dels navegadors web s’ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip.

A continuació, pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per a acceptar, instal·lar o desactivar les cookies:

Configurar cookies a Google Chrome

Configurar cookies a Microsoft Internet Explorer

Configurar cookies a Mozilla Firefox

Configurar cookies a Safari (Apple) 

Cookies de tercers.

Aquesta Web utilitza serveis de tercers per a recopilar informació amb fins estadístics i d’ús de la web. S’usen cookies de DoubleClick per a millorar la publicitat que s’inclou a la web. Són utilitzades per a orientar la publicitat segons el contingut que és rellevant per a un usuari, millorant així la qualitat de l’experiència en l’ús de la Webx.

En concret, utilitzem els serveis de Google Adsense i de Google Analytics per a les nostres estadístiques i publicitat.

Advertència sobre eliminar cookies.

Vostè pot eliminar i bloquejar totes les cookies d’aquesta Web, però part del Web no funcionarà o la qualitat de la pàgina web pot veure’s afectada.

Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb nosaltres a través del canals de Contacte.